کلینیک های طب سنتی مشهد

کلینیک های طب سنتی مشهد

کلینیک طب سنتی ثامن

 
 آدرس : مشهد، ده دی، بلوار بهار، خیابان جهاد
 
۰۵۱۳۸۵۲۰۶۷۵

دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد

آدرس :خراسان رضوی ،مشهد،درب شرقی دانشگاه فردوسی ،دانشکده پزشکی، طبقه دوم، دانشکده طب ایرانی و مکمل

سلامتکده طب سنتی ایرانی

آدرس : مشهد، مطهری جنوبی، مطهری جنوبی

طب سنتی لپه ئیان

استان خراسان رضوی، مشهد، جهان آرا 12، ایران ۰۵۱۳۸۴۰۰۰۳۲

کلینیک گیاهی طیرانی

مشهد، هفتم تیر، کنارگذر وکیل آباد ۰۵۱۳۸۶۷۰۰۰۷