پزشکان مغزو اعصاب مشهد

پزشکان مغزو اعصاب  مشهد

دکتر هادی عباسی   متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

آدرس:کوهسنگی 6 – ساختمان پزشکان سینا – طبقه 3

دکتر بهزاد پورمختاری متخصص مغز و اعصاب

آدرس:خیابان احمد آباد – عارف۲- روبروی MRI عارف -ساختمان پزشکان مهر – طبقه دوم

دکتر مرضیه طاهری متخصص مغز و اعصاب

آدرس :مشهد خیابان احمد آباد. خیابان عارف بین عارف 2و4