پزشکان متخصص جراحی پلاسیک و زیبایی

پزشکان  متخصص جراحی پلاسیک و زیبایی

متخصص پلاستیک وترمیم و سوختگی

دکتر عزت اله رضائی

آدرس : مشهد – میدان دکتر شریعتی – ابتدای خیابان احمد اباد – درمانگاه مرکزی – مرکز اموزشی پژوهشی و درمانی قائم عج

میانگین انتظار تا ویزیت: بین نیم تا یک ساعت

دکتر آرش بیرقی توسی

 آدرس :مشهد – میدان دکتر شریعتی – ابتدای خیابان احمد اباد – درمانگاه مرکزی – مرکز اموزشی پژوهشی و درمانی قائم عج

میانگین انتظار تا ویزیت: بین نیم تا یک ساعت

منصوره سرگزی مقدم

آدرس :طلاب – بلوار شهید مفتح – انتهای بلوار ابوریحان

میانگین انتظار تا ویزیت: بین نیم تا یک ساعت