مراکز پذیرنده رشته (دکترا) مدیریت جهانگردی

مراکز پذیرنده رشته (دکترا) مدیریت جهانگردی

معرفی دکتری گردشگری

دوره دکتری گردشگری در ادامه دوره کارشناسی ارشد این رشته می باشد. پس از گذشت بیش از یک دهه از شکل گیری و فعالیت دوره کارشناسی گردشگری و 8 سال از دوره کارشناسی ارشد این رشته، دکتری گردشگری در سه حوزه تخصصی مدیریت، اقتصاد و فرهنگ در همین راستا ارائه گردید. دکتری گردشگری به آموزش و پژوهش در زمینه های تئوری سازی، نظریه پردازی، مدیریت، برنامه ریزی و … مورد نیاز موسسات، بنگاه ها و شرکت های فعال در زمینه انواع خدمات و محصولات گردشگری می پردازد.

گردشگری یک علم بین رشته ای است که بیشترین تعامل را با انسان، فرهنگ و محیط دارد. پیچیده تر شدن روز افزون مباحث گردشگری و پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی، محیط زیستی، فرهنگی، دینی، اجتماعی و … به ایجاد ارتباط نزدیکی بین علم گردشگری با مباحث جامعه شناسی، روانشناسی، جغرافیا، تاریخ، فلسفه، سیاست و … منجر شده است. گردشگری در بخش های اقتصاد، مدیریت، فرهنگ، برنامه ریزی، کارآفرینی و غیره نیز حوزه گسترده ای دارد و افزایش روز افزون تعداد بنگاه ها، شرکت ها و کسب و کارهای متوسط و کوچک و وجود بخش قابل توجهی از میراث طبیعی و فرهنگی در کشور، گردشگری را به یک رشته غیر قابل چشم پوشی تبدیل کرده است.

اهداف دکتری گردشگری

ر حال حاضر با توجه به ظرفیت های گردشگری کشور، این رشته می تواند در شکل گیری فرصت های کارآفرینی در مناطق مختلف موثر واقع شود. گردشگری محور فعالیت های اقتصادی و بستر سازی برای اقتصاد بدون نفت است. این رشته با در نظر گرفتن میثاق های ملی (قانون اساسی، چشم انداز، برنامه های توسعه پنج ساله و سند علمی کشور) طراحی و تدوین شده است. اهداف دکتری گردشگری عبارت است از:

1-تامین اعضای هیات علمی دانشگاه ها

2-تعمیق و گسترش دانش گردشگری

3-تخصصی کردن گردشگری در بالاترین سطح با توان رقابت در سطوح منطقه ای و بین المللی

4-تربیت نیروهای متخصص در ایجاد تغییر و نوآوری در حیطه گردشگری

5-تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز بخش های آموزشی و پژوهشی گردشگری

6- تخصص گرایی و هماهنگی با نیازهای بازار کار و فضای گردشگری کشور

اهمیت و ضرورت ایجاد دکتری گردشگری

با توجه به رشد و گسترش رشته گردشگری در سطح جهان و جایگاه و اهمیت این رشته در جوامع مختلف، تربیت مدیران و برنامه ریزان علمی گردشگری در سطوح عالی دانشگاهی از اهمیت زیادی برخوردار است. تربیت این افراد به منظور برنامه ریزی، بازنگری و تکمیل مطالعات برنامه های ملی گردشگری و طرح های استراتژی، از کلیدی ترین و مهمترین امور به شمار می آید. همچنین برای دستیابی به نرخ رشد 30 درصدی سهم ایران از گردشگران جهانی، افزایش درآمد گردشگری جهان و بهره برداری از ظرفیت های گردشگری کشور، نیاز به تربیت متخصصین این رشته در سطوح عالی دانشگاهی می باشد.

همین امر شرایط مناسبی را برای ارتقای کیفی سطوح آموزشی این رشته از طریق نظام آموزشی کشور، فراهم کرده است. به این ترتیب در راستای تامین بخشی از نیازهای فزاینده کشور به نیروی انسانی آگاه، ماهر و نظریه پرداز در حوزه گردشگری و با توجه به سیاست های وزارت علوم در زمینه گسترش دوره های دکتری متناسب با نیازها و تحولات جامعه، ایجاد دکتری گردشگری از ضرورت های اجتناب ناپذیر است.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان دکتری گردشگری

دانش آموختگان این دوره در حوزه های تخصصی مختلف دارای توانایی های زیر خواهند بود :

الف- مدیریت:

*مدیریت عالی بنگاه ها، موسسات و مراکز خدمات گردشگری

* آموزش گردشگری در دوره های دانشگاهی

* طراحی و انجام پژوهش های گردشگری در سطوح مختلف ملی و بین المللی

* تحلیل مسائل مختلف گردشگری از دیدگاه مدیریتی

* ارائه مشاوره و راهنمایی به شرکت های عرضه کننده خدمات گردشگری

ب- اقتصاد:

* آموزش گردشگری در دوره های دانشگاهی

* مشاور اقتصادی بنگاه ها و موسسات مختلف گردشگری

* طراحی و انجام پروژه های گردشگری در حوزه های اقتصادی در سطوح مختلف ملی و بین المللی

* تحلیل مسائل مختلف گردشگری از دیدگاه اقتصادی

ج – فرهنگ:

* آموزش گردشگری در دوره های دانشگاهی

* تحلیل مسائل مختلف گردشگری از دیدگاه فرهنگی

* طراحی و انجام عملیات پژوهش های گردشگری از بعد فرهنگی در سطوح مختلف ملی و بین المللی

* ارائه مشاوره به مسئولان و برنامه ریزان حوزه های فرهنگی کشور

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری گردشگری

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در تمامی رشته های علوم انسانی، می توانند با شرکت در آزمون دکتری گردشگری و کسب موفقیت در این رشته تحصیل کنند. ولی اولویت نهایی در پذیرش با کارشناسان ارشد رشته های مدیریت گردشگری، جغرافیا و برنامه ریزی توریسم و سایر رشته های مرتبط با گردشگری خواهد بود.

دانشگاه های پذیرش دکترای گردشگری

ظرفیت دکتری ﮔﺮدﺷﮕﺮی سراسری

دروس دکتری گردشگری

تعداد واحد

نام درس

10

دروس پایه

8

دروس تخصصی

18

رساله

36

جمع کل واحد های درسی