مراکز پذیرنده رشته‌ی (کاردانی) مدیریت صنعت جهانگردی

مراکز پذیرنده رشته‌ی (کاردانی) مدیریت صنعت جهانگردی

معرفی رشته کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی

مدیریت صنعت جهانگردی ، مجموعه فعالیت هایی است که برای تامین وسیله سفر یا تامین جا در وسایل حمل و نقل هوایی ، دریایی ، زمینی ، راه آهن ، تسهیلات سفر ، برنامه ریزی و اجرای گشت ها و گروه های مسافرتی ، راهنمایی و راهبری مسافران و تامین رفاه ، آسایش و رضایت مشتریان انجام می گیرد . امور تخصصی خدمات مسافرتی و جهانگردی در بخش های عمده ” مسافرتهای هوایی ” ، ” گشتهای گروهی ” ، ” راهبری و راهنمایی ” و” تسهیلات سفر ” متمرکز است . مجموعه وظایف مربوطه در مشاغل حوزه امور خدمات مسافرتی و جهانگردی مشتمل بر ایجاد تسهیلات لازم برای سفر های انفرادی و گروهی ، تامین جا و وسایل سفر و گشتهای برنامه ریزی شده و نیز ذخیره جا در تاسیسات اقامتی و خدمات ویژه مورد انتظار مسافران ، منوط به دانش فنی و تجارب حرفه ای در فرایند کار می باشد .

ظرفیت رشته کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی

طبق دفترچه انتخاب رشته ، مجموع ظرفیت رشته کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی در انتخاب رشته دانشگاه های سراسری در سال گذشته ( سال تحصیلی 95 – 96 ) ، 180 نفر بوده است . در دوره روزانه ظرفیت پذیرش 24 نفر ، در دوره نوبت دوم ( شبانه ) 6 نفر و در غیرانتفاعی ظرفیت پذیرش رشته کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی 150 نفر بوده است . در نقطه مقابل ، ظرفیت رشته کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی دانشگاه آزاد مشخص نیست و دانشگاه آزاد اطلاع رسانی دقیقی در این زمینه نداشته است .

دانشگاه های پذیرنده رشته ی کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی

لیست دانشگاه های پذیرنده ی رشته ی کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی گرایش مدیریت جهانگردی
نوع دوره نحوه پذیرش نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت 
روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت جهانگردی زن - مرد 12
نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت جهانگردی زن - مرد 3
غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
لیست دانشگاه های پذیرنده ی رشته ی کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی گرایش مدیریت هتلداری
نوع دوره نحوه پذیرش نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت 
روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت هتلداری زن - مرد 12
نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت هتلداری زن - مرد 3
غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی آذربایجان غربی کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت هتلداری زن - مرد 30
غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت هتلداری زن 30
غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت هتلداری زن - مرد 30