سینماهای قشم

سینماهای قشم

کانون فرهنگ جوانان قشم

آدرس : قشم، باهنر، بلوار ولیعصر، خیابان غفاری

سینما سیمای سیتی سنتر قشم

آدرس :قشم، مجتمع سیتی سنتر ۲ طبقه فوقانی

بوستان سینما دریا

آدرس:قشم، دریا، بلوار ولیعصر