سینماهای تبریز

سینماهای تبریز

پردیس سینمایی ستاره باران

پردیس سینمایی ستاره باران یک پردیس سینمایی در شهر تبریز، ایران است.
این سینما که متعلق به بخش خصوصی می‌باشد در طبفات ۴ و ۵ مجتمع تجاری واقع شده با ۴ سالن نمایش در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ با چهار سالن افتتاح شده‌است.
آدرس: تبریز ،کوچه باغ، خیابان امام خمینی، بلوار بیست دو بهمن، مجتمع ستاره باران

سینما فرهنگیان

سینما فرهنگیان یک سینما در شهر تبریز، ایران است.
این سینما که در سال ۱۳۴۲ تأسیس شده پس از انقلاب ۱۳۵۷ به اداره آموزش و پرورش تبریز واگذار شده‌است.
آدرس : تبریز – خیابان امام خمینی ، چهارراه شریعتی