تخفیفات 15%هتل احسان برای مرداد ماه

تخفیفات 15%هتل احسان برای مرداد ماه

هتل احسان در پیاده روی پنج دقیقه ای حرم مطهر میباشد

رزرو به صورت مستقیم یا از سایت شامل 15%تخفیف میباشد.خدمات هتل شامل صبحانه سلف سرویس میباشد