آبشاری بهشتی در گلستان

آبشار ساسنگ در جنوب غربی شهرستان مینودشت در نزدیکی روستایی با همین نام و در ارتفاعات جنگلهای هیرکانی واقع شده است. در این منطقه هشت آبشار دیده می شود که ...