بوم گردی مشهد

اقامتگاه بوم گردی باباعلی

آدرس : خراسان رضوی، مشهد، کيلومتر 70 جاده نيشابور، روستاي قاسم آباد بزرگ

تلفن : 05137131110

سال تأسیس : 1399

تعداد اتاق : 8

تعداد تخت : 35

قبلی
بعدی

اقامتگاه بوم گردی ملک نادر مشهد

آدرس : خراسان رضوی، مشهد، نرسيده به سد کارده، روستاي اندرخ

تلفن : 05137131110

تعداد اتاق : 9

تعداد تخت : 26

سال تأسیس: 1399

قبلی
بعدی